Veteranenzorg

Veteranenzorg
Hoewel het merendeel van de uitgezonden militairen hun ervaring in het missiegebied als positief omschrijven,  kunnen de zware omstandigheden waaronder de militair tijdens zijn uitzending opereert, negatieve gevolgen voor de gezondheid hebben. 
 
De overheid draagt een bijzondere verantwoordelijkheid voor veteranen, zij moeten kunnen rekenen op bijzondere en blijvende zorg indien zij die nodig hebben. 
 
Dit houdt in dat veteranen en hun relaties worden bijgestaan bij hun revalidatie en re-integratie en bij het verkrijgen van materiële zorg, maatschappelijke ondersteuning of geestelijke gezondheidszorg. 
 
Nuldelijnsondersteuning
De nuldelijnsondersteuning van de veteraan die de dienst heeft verlaten wordt uitgevoerd door vele veteranenorganisaties, waaronder ook  De Commandostichting.Deze veteranenhelper maakt zelf geen deel uit van het zorgsysteem, maar is wel een instrument om in contact te komen met veteranen die hulp nodig hebben. Hierdoor kan een zorgvraag misschien worden voorkomen. Indien nodig kan deze veteranenhelper echter ook de weg wijzen naar professionele hulp, die specifiek voor veteranen is ingericht : het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen. 
 
De nuldelijnsondersteuning wordt binnen de Commandostichting uitgevoerd door de commissie Veteranen. Gewerkt wordt met een contactpersoon die je op basis van wens en behoefte kan doorgeleiden naar een veteranenhelper in de regio. 
 
Bereikbaarheid
Deze contactpersoon is voor veteranen en hun relaties te bereiken via : 
 
telefoonnummer :   06 – 57136191
e-mail : veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl  
 
Om het landelijk netwerk duidelijk in beeld te brengen wordt verder gebruik gemaakt van de Digitale Sociale Kaart Veteranen ( DiSKv) : www.disk-veteranen.nl 
 
Kijk eens op die website, met een paar muisklikken vind je de Commandostichting en de bereikbaarheid van onze gecertificeerde veteranenhelpers. Andere veteranenorganisaties zijn hierop ook te vinden. 
 
Veteranenloket
Het Veteranenloket biedt toegang tot bestaande zorg en dienstverlening van het Ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV), het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) en het Veteranen Platform (VP) en maakt deze centraal bereikbaar via één website en één telefoonnummer. Voor een acute zorgvraag is het loket ook buiten kantooruren bereikbaar. U kunt bij het loket terecht met elke vraag op het gebied van dienstverlening en zorg: klein of groot, persoonlijk of praktisch. Dat geldt ook voor uw relaties. 
 
Telefoonnummer :  088-3340000
e-mail :info@veteranenloket.nl
www.veteranenloket.nl 
 
nuldelijnsondersteuning  :   06 – 57136191
e-mail : veteranenhulp@korpscommandotroepen.nl 
 
zie ook website :www.korpscommandotroepen.nl/stichting/soc-coord-veteranenzorg/veteranenzorg