Hulp voor Helden

 Afbeelding invoegen
 
Koninklijke PIT Pro Rege lanceert nieuw programma en nieuwe website
"De naam Hulp voor Helden staat symbool voor onze missie”
 
 
De stichting Koninklijke PIT Pro Rege (stichting KPPR) zet zich al ruim 140 jaar in voor het welzijn van
mensen die militair of veteraan zijn. Recent lanceerde de stichting een nieuw programma. Onder de
naam Hulp voor Helden gaat KPPR donateurs werven en nieuwe projecten ondersteunen.
 
De naam ‘Hulp voor Helden’ zal beeldbepalend worden voor de stichting. "Voor onze trouwe achterban is de naam
‘Koninklijke PIT Pro Rege’ heel vanzelfsprekend. Er ligt een stuk geschiedenis in opgesloten”, zegt directeur Cor
Louwerse. "Onze wortels gaan terug naar 1874, toen De Nederlandse Militaire Bond werd opgericht, de eerste
militair tehuisorganisatie. In de jaren die volgden, werden ook andere activiteiten ontplooid. Uiteindelijk
bundelden de stichtingen PIT en KNMB Pro Rege hun krachten en gingen in 2009 verder onder de naam
‘Koninklijke PIT Pro Rege’. In de volksmond wordt deze naam al afgekort tot ‘KPPR’.”
 
Betrokkenheid vergroten
De oorspronkelijke achterban van Stichting KPPR is aan het vergrijzen. Een goede reden om de promotie van de
stichting nieuw leven in te blazen. "Wij willen jongere mensen nadrukkelijk bij de stichting betrekken. Voor hen is
de naam ‘Koninklijke PIT Pro Rege’ nietszeggend en ronduit ingewikkeld. Daarom presenteren we onze projecten
onder de naam ‘Hulp voor Helden’. Deze naam geeft precies aan waar wij voor staan. In de wereld van vandaag en
morgen is er meer dan ooit behoefte aan hulp voor helden.”
 
De missie van Hulp voor Helden
Met deze ‘helden’ doelt Louwerse op mensen die militair of veteraan zijn. Als professionals zijn zij in dienst van
Defensie. Maar als mens hebben zij behoefte aan aandacht, erkenning en steun. "Wij zien het als onze missie om
het welzijn te bevorderen van mensen die militair of veteraan zijn. Daarbij hebben we ook veel aandacht voor hun
thuisfront. Iedereen moet deze militairen en veteranen gaan zien als helden, om de eenvoudige reden dat zij zich
inzetten en offers brengen voor de veiligheid en vrede in de wereld”, stelt Louwerse. "Ze worden vaak
geconfronteerd met vijanden als angst, eenzaamheid, gebrek aan erkenning, emoties en herbelevingen:
ervaringen die inslaan als een bom. Daarom moeten we hen en hun thuisfront bijstaan.”
 
Ondersteuning met fondsen
Onder de naam Hulp voor Helden voegt de stichting de daad bij het woord. Voor de uitvoering van activiteiten
werkt Hulp voor Helden samen met uiteenlopende organisaties. De nieuwe website laat zien welke projecten Hulp
voor Helden ondersteunt. "We maken het bovendien mogelijk om voor een specifiek project te doneren”, zegt
Louwerse. "Mensen kunnen zelf kiezen waaraan ze willen bijdragen. Daarmee willen we de betrokkenheid van
donateurs verder vergroten.”
 
Aansprekende projecten
Op de website is bij elk project te zien hoeveel procent van het streefbedrag dat jaar is binnengehaald. Louwerse
licht de structuur van de projecten verder toe. "We richten ons op drie hoofdthema’s, die elk een eigen website
hebben binnen de portal www.hulpvoorhelden.nl. Helden Actief ondersteunt militairen in actie. Projecten zijn
onder meer de ECHOS Homes en dagboekjes. Helden Terug richt zich op ondersteuning van veteranen. Goede
voorbeelden zijn de Veteranenhond en de Witte Anjer. En onder de naam Helden Spirit zetten we ons in voor
aandacht, steun en geestelijke verzorging.”
 
Gedeelde missie
"We hopen dat heel Nederland onze missie gaat delen. Laten we onze militairen en veteranen de aandacht,
erkenning en steun geven die zij verdienen!”
 
www.hulpvoorhelden.nl 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Jos Brouwer
 
 
J.Brouwer@hulpvoorhelden.nl 
055 – 3554039 | 0650 – 959746