Wat te doen bij overlijden van een (oud) Commando?Commandovereniging Midden-Nederland.

 

Bij overlijden van een (oud) Commando gelieve u het secretariaat van uw vereniging zo spoedig als mogelijk op de hoogte te stellen, zodat wij onze leden kunnen informeren.

 

De Commandostichting.

De Commandostichting wil graag haar medeleven betuigen bij het overlijden van een (oud)-Commando of (oud)-Medewerker.

Daarom het verzoek aan de nabestaande(n), om zo spoedig mogelijk een bericht middels E-mail te sturen aan:

csc@korpscommandotroepen.nl

  

Graag met vermelding van de naam, voorletter(s), geboortedatum en adres van de overledene + een contact-telefoonnummer.

 In Memoriam

De Commandostichting plaatst graag in "De Groene Baret” een I.M. van de overleden (oud)-Commando / (oud)-Medewerker.

Om misverstanden te voorkomen is deze plaatsing uitsluitend na ontvangst van een overlijdensbericht.

Wij ontvangen dan tevens graag een foto (mocht deze niet in het archief aanwezig zijn).

 U kunt e.e.a. sturen naar:

De Commandostichting, Postbus 5011,  4700 KA  Roosendaal

 Met dank en vriendelijke groet,

namens het bestuur van COV Midden-Nederland

Willem Vermeer – secretaris