Welkom op de officiële site van de


Commando Vereniging
Midden-Nederland.
Opgericht op 7 november 1988 te Amersfoort.

Van harte welkom op deze officiële website van de Commandovereniging Midden Nederland. Met deze website willen we u goed en snel informeren over onder andere activiteiten van onze Commandovereniging en nieuws van het Korps Commandotroepen. We hopen dat u met plezier vaak deze site zult bezoeken.

Doelstelling van onze Commandovereniging.

  • De voortzetting en naleving van de tradities van het Korps Commandotroepen handhaven.
  • Belangen behartiging van veteranen en van ieder die, hetzij als militair, hetzij als burgerambtenaar, bij het Korps Commandotroepen dient of gediend heeft.
  • Het bevorderen en in stand houden van de kameraadschap tussen en onderlinge steun verlening aan allen die zowel als militair of als burgerambtenaar bij het het Korps Commandotroepen dienen of gediend hebben.
  • Het onderhouden van nauwe banden met en het bevorderen van de goede naam van het Korps Commandotroepen.

Lidmaatschap van de Commandovereniging Midden Nederland.

Dit lidmaatschap staat open voor een ieder die als commando dient of gediend heeft bij het Korps Commandotroepen of een van de staf onderdelen.

Ook niet Groene Baret dragende of burgerambtenaren kunnen lid worden van Commandovereniging Midden Nederland.

Dit met de eis dat men minimaal 12 maanden gediend moet hebben bij het Korps Commandotroepen in ondersteunende eenheden of tot een onderdeel van Defensie dat direct ten dienste staat of heeft gestaan van het Korps Commandotroepen.

De vereniging kent:
Leden
Ere leden
Buitengewone leden.
 

Postrekening NL68 INGB 0000 1368 27 t.n.v. Commandovereniging Midden-Nederland,

Bikkersweg 64, 3752 WV, Bunschoten-Spakenburg.