Verslag Chinees 2019

Soesterberg, 26 april 2019  
 
Chinese maaltijd…  
 
Rond 16.00 uur was het al gezellig druk in ons nieuwe onderkomen van de Stichting Historische Collectie Bevoorradings- en Transporttroepen te Soesterberg. We werden welkom geheten door Hans van de Gender, de beheerder van deze toko en zijn 2 assistenten, middels een kopje koffie of thee. 
 
 

 
Voor degene die interesse had, was het museum geopend, welke achter de kantine ligt.Er werd goed gebruik gemaakt van de gelegenheid, om dit museum te gaan bekijken.Al rondlopend kwam je tot de ontdekking, dat je daar dus wel iets meer tijd voor nodig had, om alles rustig te bekijken.Het museum was groter, dan je in eerste instantie zou denken. 
 
Voor degene welke het museum nog niet gezien hebben… het is meer dan de moeite van een bezoek waard.
Het adres is: Zeisterspoor 8,  3769 AP  Soesterberg.
Openingstijden: maandag en woensdag van 10.00 – 15.00 uur.
Voor meer info: www.museumbevoentransport.nl.
 
Om 17.30 uur werd een ieder verzocht, weer terug te keren naar de gemeenschapsruimte.
Daar stond de maaltijd al op ons te wachten.
 
 
      
 
Alvorens een aanvang genomen kon worden met het eten, nam voorzitter Coen Ploeger het woord.
Hij heette een ieder hartelijk welkom, in de nieuwe omgeving.
(Een kleine 50 personen hadden gehoor gegeven aan de uitnodiging van de Evenementen-Commissie,
voor deze Chinese maaltijd…)
Vervolgens vertelde hij in het kort, hoe het contact was ontstaan met de Bond van Wapenbroeders (regio Amersfoort...).
Coen is zelf ook lid van deze vereniging.
Tijdens een clubavond van deze vereniging, kwam hij In een gesprek met de voorzitter.
Deze vertelde dat de vereniging in rap tempo met het ledenbestand omlaag ging. Dit komt voornamelijk door de vergrijzing en tevens, dat er geen aanwas van de jongere generatie plaats vindt.
 
 
 
In aansluiting op de woorden van Coen, kreeg dhr. Rohandi (Roy…) Kaligis de microfoon ter hand gesteld. Hij vatte in een kort betoog het doel van zijn vereniging samen en "de genoemde leegloop”. Graag wilde hij gebruik maken van de uitnodiging van het bestuur van COV Midden-Nederland, om enkele geschikte evenementen, wederzijds te bezoeken. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de Eemvaart naar Spakenburg. Tenslotte bedankte dhr. Rohandi Coen voor diens uitnodiging, om als kennismaking ons evenement van vandaag te bezoeken. 
Secretaris Willem Vermeer nam vervolgens de microfoon ter hand. Hij maakte bekend, dat ons lid Ton van der Velden deze
 ochtend een onderscheiding in ontvangst had mogen nemen. 
 
 
 
 
Ton is lid van verdienste was geworden, in de orde van Oranje Nassau. Hij heeft deze onderscheiding ontvangen voor 37 jaar vrijwilligerswerk bij de (zijn) tennisvereniging te Nieuwegein.
Ton kennende is dat vrijwilligerswerk "in de ruimste zin van het woord” .Een luid applaus volgde op deze bekendmaking.
 
Nadat Willem de aanwezigen had verzocht om een ogenblijk stilte, vroeg hij, of Ton het buffet wilde openen. Nadat bij een ieder zijn of haar bordje was gevuld, werd Cor Roothuis gevraagd naar voren te komen. Cor werd voorgesteld als nieuw lid van onze vereniging. Coen sprak de wens uit, dat hij zich snel op zijn gemak zou voelen bij ons en nog lang in gezondheid bij evenementen van Midden-Nederland aanwezig mocht zijn. "Dat is niet het enige Cor”, sprak Coen, "hierbij mag ik je een oorkonde overhandigen, wegens het feit, dat je meer dan 50 jaar drager bent van de Groene Baret… van harte proficiat!”
Onze fotograaf Chris de Gier zette e.e.a. "op de gevoelige plaat vast”.                
 
   
 
 
       
 
 
Vervolgens werden Herman van der Gun en Willem Vermeer verzocht naar voren te komen.Ook zij ontvingen deze oorkonde uit handen van Coen. 
 
Ondertussen was Henk Bolder (onze eigen quizmaster…) al weer druk doende, om een toepasselijk groen vel papier uit te delen, waarop 10 vragen waren vermeld.Zoals gebruikelijk waren het vragen, welke je goed moest lezen, want allicht dat er een addertje verscholen zit bij die vragen. 
 
Nadat sommige mensen nog een tweede keer waren geweest voor een lekkere hap, kwam er een einde aan deze maaltijd.
 
 
 
Alle vellen waren verzameld van de quiz, waarna Henk de antwoorden controleerde. Er waren 5 winnaars met 8 goede antwoorden van de in totaal 10 vragen. Willem Vermeer gaf de winnaars willekeurig het getal 5 t/m 1. Voor alle winnaars waren er leuke prijzen beschikbaar, waarna Wouter Koelewijn, Gerry Bolder, Florence Krijt, Gerrit van Maren en Theo Hartog één van de prijzen mochten uitzoeken.
 
 
 
Na de prijsuitreiking maakte Willem nog even aan de aanwezigen bekend, dat het Bevrijdingsdefilé te Wageningen op 5 mei aanstaande plaatsvindt…
Het gecombineerde bezoek aan de onderwater-dierentuin Aquazoo en de Glasblazerij te Leerdam op 15 mei plaatsvindt…
En tenslotte de boottocht over de Eem vanuit Amersfoort naar Spakenburg op 7 juni aanstaande. 
 
Namens alle aanwezigen bedankte hij de bediening voor de prima verzorging." Jullie zien ons in september weer terug komen voor de barbecue”!
 
   
 
Voor de afwas werd gezorgd!
 
Met een "graag tot ziens bij een volgend evenement”, wenste hij een ieder een goede thuisreis en een fijne Koningsdag toe. Aan diverse tafels werd nog een drankje genuttigd en gezellig "nagekaart”.
 
 
Rond acht uur vertrokken de laatste gasten naar huis. Ook dit evenement was weer ten einde gekomen.
We zien weer uit naar de volgende gelegenheid! 
 
Willem Vermeer
secretaris     
 Fotoalbum