Verslag bezoek Jaap Meij

Vianen,  25 januari 2018 
 
JAAP MEIJ wordt ERELID van COV Midden-Nederland.
 
 
Afbeelding invoegen   Afbeelding invoegen
 
              Doordat Jaap Meij op 13 januari nog steeds met pijn in de rug tobde, konden hij en zijn vrouw Riet niet aanwezig zijn op de Nieuwjaarsbegroeting en de Algemene Leden Vergadering.
 
Afbeelding invoegen
 
Deze week is Jaap naar de pijnbestrijding geweest en middels een injectie in zijn rug, kan hij weer pijnloos kleine stukjes lopen.Uiteraard is hij geweldig blij, dat hij van de continue pijn in zijn rug af is voor dit moment. Tijdens de ALV heeft de voorzitter, Coen Ploeger, aan de aanwezige leden bekend gemaakt, dat het voltallige bestuur heeft gemeend, om Jaap voor zijn niet geringe inzet voor de vereniging, te onderscheiden met het ERE-lidmaatschap. Zoals Coen memoreerde, heeft Jaap vanaf de oprichting in 1988 tot op heden, deel uitgemaakt van het bestuur.Jaap heeft aangegeven, dat hij per 1 januari 2018 wilde stoppen.Gelukkig hebben we in Louis van der Linden een goede plaatsvervanger gevonden.
 
Verder heeft Jaap zo’n 20 jaar geholpen bij en in de verzorgingstent van de 4-daagse van Nijmegen. Al met al heeft hij dus vele, vele uren aan de vereniging en verzorgingspost besteed. Voorzien van een mooie bos bloemen voor Riet en de benodigde onderscheidingen voor Jaap,melde wij ons in Vianen. We werden hartelijk begroet en al snel stonden er heerlijk dampende koppen koffie voor onze neuzen. Ondertussen keken we terug in de tijd met Jaap over zijn periode bij onze vereniging.Hij mocht 3 voorzitters meemaken (Dammy, Rien en Coen). De activiteiten waren in het begin minder en anders. Er waren minder leden dan nu. Zo’n 6 jaar lang heeft hij met Rien Wammes het verenigingsblad "de Arend” gemaakt. Jaap heeft de ledenadministratie ondermeer voor zijn rekening genomen. Uiteraard waren er de nodige wetenswaardigheden over zijn medebestuurders, Dammy Hoefman, Ben van Elk, Rien Wammes, Gerrit van den Essenburg en anderen. Ook kregen we nog wat mooie annecdotes uit de verzorgingspost te horen. Daarna bracht Coen de aandacht op het uiteindelijke doel van ons bezoek ter sprake.Willem Vermeer had deze afspraak bij Jaap gemaakt, "om wat bij te praten over de afgelopen ALV”, zodat hij op de hoogte werd gebracht van hetgeen daar gebeurt was. Als dank voor zijn jarenlange bestuursfunctie, werd hem een VVV-bon aangeboden, namens de leden en bestuur van COV Midden-Nederland.
Vervolgens memoreerde Coen, dat het voltallige bestuur had gemeend, dat Jaap het ERE-lidmaatschap meer dan verdiend had, door zijn jarenlange en tomeloze inzet. "Je bent niet iemand die graag op de voorgrond staat, maar op de achtergrond heb je veel en goed werk gedaan”, aldus de voorzitter.Je hebt deze titel mede te danken aan je vrouw Riet, die het toch maar heeft opgebracht, om door genoemde werkzaamheden, jou vele uurtjes te moeten missen thuis.Voor het oog van de camera, bracht Coen de speld op het colbert van Jaap aan, met de inscriptie: " Erelid”  en daaronder "COV MN  J.M.” Daarna werd hem een fotolijst overhandigd met het certificaat "Erelid van COV MN”.  Riet schonk ons nog een tweede kop koffie in, waarna het gesprek over ging naar de belevenissen in hun huwelijk en jeugdjaren. Zoals bij veel mensen uit die leeftijdklasse een niet altijd makkelijke periode. Wel leerde je daardoor, om met tegenslagen om te gaan. De rug rechten en weer doorgaan! 
Het was een gezellig- en warm bezoek aan de familie Meij. Dank daarvoor.
 
Afbeelding invoegen 
 
Commando Vereniging Midden-Nederland is een nieuw Erelid rijker! 
 
Willem Vermeer
secretaris COV Midden-Nederland
 Foto's