Leerdam

Bezoek AquaZoo... 
 
Woensdag 15 mei 2019 kwamen 16 leden van onze vereniging bij elkaar op de parkeerplaats van onderwaterdierentuin Aquazoo te Leerdam. Helaas moesten 4 personen zich afmelden, wegens bezoeken aan een ziekenhuis (controle's). 
 
Door een misverstand bij iemand van Aquazoo, begonnen we om 10.30 uur i.p.v. 10.00 uur. We werden ontvangen met koffie/thee met een heerlijke verse appelpunt erbij. Dit werd aangeboden door het bestuur van Aquazoo. 
 
Voorzitter Ruud Oostra heette ons van harte welkom. Hij vertelde in het kort, hoe deze dierentuin was ontstaan….
 
 
Ruud had net als de vader van onze secretaris Willem Vermeer, (Gé Vermeer) een zee-aquarium. Tijdens een bezoek aan de zeeaquarium-vereniging in Utrecht, stelde Gé voor, om een tentoonstelling te organiseren voor de eigen vereniging in Leerdam.Deze heette toentertijd nog "De Discus”. Nu alleen de vraag nog… waar gaan we dat houden?… wat voor lokatie?Ruud had een goede band met de directeur van het toenmalige ziekenhuis. (Nu is het een verzorgingshuis geworden…) De directeur had wel oren naar het verhaal van Ruud. De Discus mocht gebruik maken van de kelder onder het ziekenhuis. Ruud ging daar polshoogte nemen en kwam tot de ontdekking, dat er een toneelvereniging in huisde… een bandje repeteerde daar… en er was de nodige opslagruimte van het ziekenhuis. Vele leden wilde niet wachten tot het jubileumjaar en wilde al eerder een tentoonstelling organiseren. Zo werden in 1994 diverse aquaria in elkaar gelijmd, ombouwen getimmerd en metalen onderstellen gelast. Gé Vermeer en zijn vrouw hadden een maquette gemaakt, hoe de tentoonstelling eruit moest gaan zien. In de werkplaats van Gé ( hij had een internationaal stand- en tentoonstellingsbedrijf in Asperen, waarin ook 2 zoons werkten…) werd onder de bezielende leiding van Ruud en Gé vele avonden hard gewerkt door enthousiaste leden. Na een lange voorbereiding werd de tentoonstelling geopend door de burgemeester van Leerdam. Bij binnenkomst kwam men allereerst in een ruimte, waar de bar en diverse zitjes waren gepositioneerd. Daarna kon men door brede gangen, langs de totaal 40 grote vivaria lopen en zich vergapen aan de diversiteit van de tentoongestelde bakken. Het geheel beslaat een oppervlakte van 400 m2.In totaal bevatten de aquaria zo'n 10.000 liter zeewater en 30.000 liter zoetwater.
Na 4 dagen was de tentoonstelling ten einde. De bedoeling was, om het geheel dan weer te verwijderen, echter… men vond de tentoonstelling zo mooi, dat Ruud weer in gesprek is gegaan met de directeur van het ziekenhuis, waarbij deze toestemming kreeg, om het geheel te laten staan in de kelder. Vanaf dat moment, was de tentoonstelling alleen toegankelijk voor publiek op de eerste zondag van de maand. 
 
 
 
 
4 jaar later in 1998, heeft men nogmaals een (jubileum) tentoonstelling georganiseerd. Daarna is de hele organisatie steeds professioneler geworden. Sinds kort heeft men de status van "onderwater-dierentuin” ontvangen. Een predikaat wat je niet zomaar mag voeren…. Daar worden ontzettend veel eisen aan gesteld. 
 
Elke donderdagavond komen er diverse leden bij elkaar… drinken gezamenlijk een kop koffie en bespreken de werkzaamheden voor die avond en week. Het geheel kan men nog steeds kostendekkend houden, mede door de inzet van vele actieve- en enthousiaste leden.  
 
 
Vervolgens werd onze groep in tweeën gedeeld, waarbij Ruud en Gratjan deskundige uitleg gaven, over de inhoud van de diverse aquaria. Het liefste heeft men, dat de bezoekers zelf met vragen komen… daar werd dan ook driftig gebruik van gemaakt.                     
 
Helaas was de tijd erg krap, want om 12.00 uur moesten wij aan tafel voor onze lunch. De gidsen vertelden zo enthousiast en het geheel was zo interessant, dat we daar nog wel een paar uur langer hadden kunnen doorbrengen, echter… om 12.45 uur moesten wij ons weer melden bij de Glasblazerij. 
 
Willem bedankte namens alle aanwezigen Ruud en Gratjan, voor hun deskundige uitleg en Babita voor het verzorgen van de inwendige mens. Tevens overhandigde hij hen (als aardigheidje…) een bloknood en balpen van onze vereniging.
 
 
 
AquaZoo is zeker een bezoek waard… Je kunt er o.a. een flinke kreeft zien (Langoest), welke om de ca. 2 jaar uit zijn omhulsel kruipt… bijzondere vissen, welke in de natuur al niet meer voorkomen... men krijgt regelmatig bezoek van andere aquarium-verenigingen, die hier het geheel komen bewonderen en ideeën komen opdoen… ook voor kinderen kan het een leuk en interessant bezoek zijn….                                 
 
 
 
Bezoek Glasblazerij... 
 
Na de lunch, vertrokken wij in colonne naar De Glasblazerij. Daar mochten wij op een tribune plaatsnemen. 
 
We werden welkom geheten door de gids, welke via een microfoon tekst en uitleg gaf, wat er door de kunstenaars werd gedaan en verwerkt. 
 
Eén kunstenares was bezig met het vervaardigen van bloemkelken…Wij moesten ons echter concentreren op een andere kunstenares en glasblazer Henk. Henk hielp de kunstenares, welke een glazen bol maakte. Daarna hielden zij een korte lunchpauze. Voor ons de gelegenheid, om een beetje rond te kijken naar alle glas opjecten die daar te koop stonden uitgesteld.
Tevens werd de gids afgelost door een andere gids. Voor degene welke geïnteresseerd waren, vertelde hij over de verschillende ovens die daar stonden opgesteld. Elke oven had een andere temperatuur.
De smeltoven voor het glas, had de hoogste temperatuur. Als niet glasblazer, had je moed nodig, om in de buurt van de opening te gaan staan. Er kwam een geweldige hitte op je af, zodat je heel snel weer een paar stappen terug deed. 
 
  
 
 
Na een klein half uurtje kwamen de glasblazers weer terug. Nu begon Henk aan een glazen kunstwerk. Hij draaide met "zijn stok” een klomp vloeibaar glas uit de oven. Daarna blies hij er een beetje lucht in, waarna hij met een paar vellen karton op elkaar, het stuk glas een ronde vorm gaf. Vervolgens liep hij weer naar de smeltoven, om er opnieuw een stuk vloeibaar glas aan te draaien. Dan weer de bol zijn vorm geven en weer wat lucht inblazen. Dit proces herhaalde hij twee maal. Daarna deed de kunstenares een klein stukje vloeibaar glas aan haar stok, maakte hem van boven vlak en liet hem iets afkoelen. De gids vertelde ondertussen, dat hij op dit moment nog niet wist, wat Henk ging maken.Het leek nu op een vaas, maar het kon zomaar iets anders worden.Vervolgens werd het stuk glas op het object van Henk "geplakt”. Dat komt heel nauwkeurig, omdat het niet te heet en niet te koud mag zijn, omdat het later weer verwijdert moet worden. Henk maakte aan zijn kant een inkeping in het glas, waarna zijn stok werd afgebroken van het object. Aan deze kant zat nu een kleine opening, waar eerder dus lucht was ingeblazen. Diverse keren werd het object in een kleine oven weer "opgewarmd”, waarna de opening steeds groter werd gemaakt. Bij elke handeling wordt de stok met het glazen object steeds rondgedraaid, zodat het niet door zijn gewicht naar één kant gaat uitzakken. In plaats van een vaas, had Henk een mooie schaal geblazen en gevormd. De schaal werd tenslotte van de stok "gesneden en getikt”, waarna het in de afkoel-oven werd gelegd. 's-Nachts wordt deze oven van 500 graden afgekoeld naar nul. De laatste bewerking is dan het afslijpen en polijsten van het bevestigingspunt waar de stok aan de schaal vast zat. 
 
Onze tijd zat erop. Rond 14.30 uur werd er afscheid van elkaar genomen en ging een ieder weer huiswaarts. We kunnen terug zien op een geweldige dag, met vele bezienswaardigheden, waarbij we ook nog eens het een en ander hebben geleerd. 
 
Ook de Glasblazerij is zeker een bezoek waard. U kunt dit nog combineren met een rondvaart op de Linge of een bezoek aan het Nationaal Glasmuseum... 
 
Ons volgende evenement zal de bootreis op de fietsboot "van Elk” zijn.
7 juni vanaf 09.30 uur inschepen, aan de Grote Koppel te Amersfoort.
Vertrek vanaf 10.00 uur naar Spakenburg.
Tot dan! 
 Fotoalbum
 
Willem Vermeer
secretaris COV Midden-Nederland