Herdenking Terneuzen

Herdenking Terneuzen – 31 augustus 2019  
 
Commandovereniging Midden-Nederland was met 12 personen vertegenwoordigd bij de opening van 75 jaar bevrijding van Nederland te Terneuzen.
Vertrokken om 08.00 uur van huis, waarna onderweg nog Rens Leijten opgehaald, gingen wij naar ons verzamelpunt.
Via gezamenlijk met elkaar mee rijden, werd de lange reis (voor sommigen soms ruim 2,5 uur…) naar Terneuzen ondernomen. 
 
De organisatie van deze herdenking v.w.b. de Commando's, lag in handen van COV Zeeland.   
 Afbeelding invoegen
 
COV Zeeland had op het laatste moment een ontmoetingspunt geregeld.De Seaman's Club was bereid om ons te ontvangen, met z'n allen.Buiten de Commando's uit vele windstreken van Nederland, waren daar ook diverse leden van de SSVCie (verzorgings-compagnie) aanwezig.Deze waren op een ludieke wijze naar Terneuzen afgereisd, namenlijk middels een witte 3-tonner.Hier had men bij de voorruit een (zelfgemaakte) VIP kaart geplaatst, waardoor ze de 3-tonner tot bij de Seaman's club konden rijden en parkeren.Deze mannen hadden 's-avonds nog een reünie te vieren in Roosendaal. 
 
Nadat we onze auto hadden geparkeerd bij de Ski-dome, stapten wij in de pendelbus.Deze bracht ons naar het beginpunt, waar de festiviteiten plaats vonden. 
 
Na een flink stuk lopen, kwamen we bij ons verzamelpunt aan.Vele handen schudden ter begroeting, waarna we binnen een kop koffie bestelden.COV Zeeland had veel werk gemaakt, van het verzorgen van de inwendige mens.Op een afgedekt biljart stonden broodjes kaas en ham, diverse koeken, fruit en er werd zelfs overheerlijke haring geserveerd, kortom geweldig geregeld.Bij deze lekkernijen stond een kleine melkbus, waar men een vrijwillige bijdrage voor de onkosten in kon doen.  
 Afbeelding invoegen
 
Tegen 12.00 uur heette Gert Bos ons allen welkom.Hij bedankte COV Zeeland in de persoon van Menno Weber voor de gastvrijheid.Tevens deelde hij mede, dat men in gesprek was met de politie en beveiliging, om een mooie plaats bij het podium te genereren.In principe zouden we om 14.30 uur verdere informatie ontvangen hieromtrent.
Afbeelding invoegen 
 
Om 13.15 uur kwam het verlossende woord.We zouden met z'n allen om 13.30 uur vertrekken (totaal zo'n 100 personen…) waarbij we een plaats recht voor het podium kregen.Gert Bos liep nog met een kleine radio langs de groep heen en weer, maar het geluid was amper te horen.Toch hebben we 2 maal het Commandolied ten gehore gebracht, alvorens wij op onze plek arriveerden.
Afbeelding invoegen 
 
Toen wij onze plaats mochten innemen bij het podium was artieste Maan nog aan het optreden en zingen.Wij stonden achter dranghekken opgesteld.Dan was er een ruimte van 1,5 meter, en stonden er weer dranghekken.In de tussenliggende ruimte stonden een 6-tal veiligheidsmensen opgesteld als bewaking.Nadat Maan haar optreden had beëindigd, zag ze ons staan en sprak ze haar waardering uit ten opzichte van de veteranen.De toeschouwers voor het podium mochten een andere plek opzoeken, waardoor wij vrij uitzicht haden op het podium, waar later het officiële gedeelte zou plaatsvinden.Even later kwam Maan nog terug vanachter het podium, om de hand te schudden van enkele Commando-veteranen en daar een kort praatje mee te houden. 
 
Dat er ondertussen een officiëel programma in een gebouw bezig was, werd ons niet medegedeeld.Het ons bekende programma zou om 15.30 uur starten bij het podium.2 uur hebben we in een zeer warm zonnetje gestaan, wachtend en luisterend naar wat komen ging.Twee andere zangeressen en een DJ maakten de resterende tijd vol.Gelukkig zorgde de organisatie voor wat flessen water. 
Afbeelding invoegen 
 
10 Minuten voor de aanvang van de opening van de herdenking  kwamen ineens allerlei genodigden (welke dus in die zaal hadden gezeten…) naar buiten en gingen in de ruimte tussen podium en onze dranghekken staan.Het leek een mooie plek te zijn, maar helaas zagen we daarna weinig meer, waarvoor we gekomen waren.Af en toe konden we via een groot scherm boven het podium wat van de officiële ontvangst en gesprekken volgen.Er was een vlootshow, waarvan we slechts 2 fregatten op het scherm hebben gezien. (met aangetreden bemanning op het dek…) 
 
Tijdens het begroeten van 6 veteranen uit 6 verschillende landen (welke Walcheren mede hadden bevrijd…)kwamen verschillende keren een 3-tal vliegtuigen uit de 2de wereldoorlog over vliegen.Daarna werden deze 6 landen bedankt door een inwoners van verschillende plaatsen in Nederland, waar dat betreffende leger de bevrijding had gerealiseerd.Vervolgens werd er door een vertegenwoordiger(ster) van dat betreffende land een schaal ontstoken middels een fakkel.
 
Tenslotte werd koning Willem Alexander verzocht om d.m.v een klap met een hamer op een scheepsbel (welke in de Schelde had gelegen, zodat men wist, dat men vrij van mijnen etc. kon doorvaren..) deze herdenking van 75 jaar vrijheid te openen.De festiviteiten door het land heen gaat door tot in 2020. 
 
Helaas konden wij na dit officiële gedeelte niet meer terug naar de Seaman's Club, daar deze al gesloten was.Er zat niets anders op, dan eventueel in de stad nog een versnapering te pakken en afscheid van de maten te nemen. 
 
Al met al viel het geheel behoorlijk tegen.Behalve zangeres Maan, is er niemand geweest om de aanwezige Commando's + Verzorgingcie te bedanken, of hun aanwezigheid bekend te maken.Van de officiële opening hebben wij weinig tot niets kunnen zien (vanuit onze positie…) 
 
Wel willen wij COV Zeeland grote complimenten maken, voor hun improvisatie vermogen (Commando-eigen), waardoor wij een gezellige ontmoetingsplaats hadden en een keurig- en smaakvolle verzorging.Het weer werkte ook nog eens heel goed mee, dus al met al een gezellige dag.
 
 Daarna weer teruglopen naar de halte voor de pendelbussen.Deze kwamen keurig op tijd, om de mensen weer terug te brengen naar hun parkeerplaatsen bij de Ski-dome. (komplimenten!) 
 
Willem Vermeer
secretaris